UITM LAHIR DARI SEMANGAT 153 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Oleh Dr Mamat Desa Universiti Teknologi MARA (UiTM) ditubuhkan bukan seperti kebanyakan universiti lain. Ia lahir daripada Akta Universiti Teknologi MARA 1976 [Akta 173] yang merupakan kesinambungan dari entiti terdahulu iaitu Institut Teknologi MARA. Pengiktirafan dan kenaikan taraf ITM kepada universiti penuh iaitu UiTM pada tahun 1999 tidak bermakna dasar dan matlamat asal mengenai kedudukan... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Atas ↑

%d bloggers like this: